Disputas: Monika Sekelja

M.Sc. Monika Sekelja ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "A Study of Bioinformatic and Chemometric Approaches for Large-Scale 16S rRNA Gene Microbiota Analysis"

 

Tid og sted for prøveforelesning

17. juni kl 11:15, Seminarrom C (3437)

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Johan Trygg, Kemiska institutionen, Umeå universitet
  • Førsteamanuensis Lars-Gustav Snipen, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
  • Professor II Eivind Hovig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
     

Opponenter

  • Johan Trygg
  • Lars-Gustav Snipen  

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Sekeljas avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 8. juni 2011 12:44 - Sist endret 12. mars 2013 12:18