Disputas: Jarle Søberg

M.Sc. Jarle Søberg ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”CommonSens: A Multimodal Complex Event Processing System for Automated Home Care”

 

Tid og sted for prøveforelesning

20. juni kl 10:15, Seminarrom C (3437)

Bedømmelseskomité

  • Professor Mohan S. Kankanhalli, Department of Computer Science, National University of Singapore
  • Juniorprofessor Ansgar Scherp, Institute for Web Science and Technologies, University of Koblenz-Landau
  • Førsteamanuensis Ragnhild Kobro Runde, Department of Informatics, University of Oslo
     

Opponenter

  • Mohan S. Kankanhalli
  • Ansgar Scherp

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Søbergs avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 8. juni 2011 12:22 - Sist endret 12. mars 2013 12:19