Disputas: Knut Staring

Cand.Polit. Knut Staring ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Organizational Open Source in the Global South: Scaffolding Implementation Based Distributed Development"

Tid og sted for prøveforelesning

27. mai kl 10:15, Seminarrom C

Bedømmelseskomité

  • Professor Pär Ågerfalk, Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet
  • University Lecturer Mark Thompson, Cambridge Judge Business School, University of Cambridge
  • Post doctor Miria Grisot, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
     

Opponenter

  • Pär Ågerfalk
  • Mark Thompson

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Starings avhandling.

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 19, 2011 12:39 PM - Last modified Mar. 19, 2012 10:32 AM