Disputas: Arild Braathen Torjusen

Cand.Scient. Arild Braathen Torjusen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Specification-Based Verification and Testing of Open Distributed Systems"

Tid og sted for prøveforelesning

3. mar. 2011 10:15 (Kristen Nygaards sal, Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23D) - Compositional analysis techniques for distributed (asynchronous) systems, survey and research challenges

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Marjan Sirjani, School of Computer Science, Reykjavik University

  • Professor Magne Haveraaen, Institutt for informatikk, Universitet i Bergen

  • Professor Birger Møller-Pedersen, Institutt for informatikk, Universitet i Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Prof. Olaf Owe
  • Dr. Martin Steffen
  • Prof. Einar Broch Johnsen

For mer informasjon

I avhandlingen utvikles metoder for testing og verifikasjon av programmer. Han viser hvordan spesifikasjoner av programmer kan brukes for å generere testverktøy automatisk.

Temaet for avhandlingen er åpne distribuerte systemer. Dette er systemer som består av komponenter som kan være spredt over forskjellige datamaskiner som kommuniserer ved å utveksle meldinger. Åpne distribuerte systemer som f.eks. internett spiller en sentral rolle i vårt samfunns infrastruktur. Det er derfor viktig å kunne forsikre seg om at slike systemer fungerer korrekt og er pålitelige.

I et åpent system er omgivelsen til den enkelte komponent ikke fastlagt og kan forandre seg over tid. Testing av slike systemer byr på spesielle utfordringer. Fordi komponenter kan samhandle med hverandre på ulike måter og fordi rekkefølgen på meldinger fra en komponent til en annen ikke er fastlagt får man svært mange kombinasjoner som må testes for å kunne avgjøre om en programkomponent fungerer slik det var ment. Avhandlingen tar for seg disse utfordringene og viser hvordan man også kan bruke modellsjekking for å verifisere programmer.

Metodene er utviklet for å verifisere Creol-modeller av åpne distribuerte systemer. Creol er et objektorientert formelt modelleringsspråk for distribuerte systemer hvor objektene kommuniserer med asynkrone metodekall.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 25. feb. 2011 12:04 - Sist endret 25. mars 2014 10:52