Disputas: Kristian Valen-Sendstad

Siv. Ing. Kristian Valen-Sendstad ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for ph.d. -graden: "Computational Cerebral Hemodynamics."

Bedømmelseskomité

  • Professor Francis Loth, Department of Mechanical Engineering, University of Akron, Ohio
  • Professor Atle Jensen, Department of Mathematics, University of Oslo
  • Professor Carsten Griwodz, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Francis Loth
  • Atle Jensen

Leder av disputas

Arne Maus

Kontakt

Else Marie Lingås

Publisert 29. apr. 2011 09:00 - Sist endret 19. mars 2012 10:33