Disputas: Ines Hafizovic

M.Sc. Ines Hafizovic ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Beamforming Microphone Arrays for Audio Applications”

 

Tid og sted for prøveforelesning

 27. november 2012 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Ulf Peter Svensson, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon.
  • Lektor Finn Jacobsen, Institut for elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.
  • Førsteamanuensis II Roy-Edgar Hansen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo / Forsvarets Forskningsinstitutt

Opponenter

  • 1. opponent: Ulf Peter Svensson
  • 2. opponent: Finn Jacobsen

Leder

Dag Langmyhr 

 

For mer informasjon

Pressemelding om 

Ines Hafizovic avhandling.

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 13, 2012 8:50 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:21 PM