Disputas: Ann Elisabeth Albright Blomberg

M.Sc. Ann Elisabeth Albright Blomberg ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Adaptive Beamforming for Active Sonar Imaging”

 

Tid og sted for prøveforelesning

10. februar 2012 kl. 10.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Electrical Engineer Ivars Kirsteins, Naval Underwater Systems Center, Newport, USA.
  • Principal Scientist Warren Fox, NATO Undersea Research Centre, La Spezia, Italy.
  • Associate Professor II Pål Orten, University Graduate Center, Kjeller, Norway

Opponenter

  • 1. opponent: Ivars Kirsteins
  • 2. opponent: Warren Fox

Leder

Fritz Albregtsen

 

For mer informasjon

Pressemelding om Ann Elisabeth Albright Blombergs avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 30. jan. 2012 12:30 - Sist endret 12. mars 2013 12:21