Disputas: Lars-Cyril Blystad

Cand.Scient Lars-Cyril Blystad ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Micro Energy Harvesting from Ambient Motion – Modelling, Simulation and Design”

 

Tid og sted for prøveforelesning

18. januar 2012 kl. 11.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Paul Mitcheson, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London.
  • Professor Erik Vilain Thomsen, Department of Micro- and Nanotechnology, Technical University of Denmark.
  • Associate Professor Philipp Häfliger, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Paul Mitcheson
  • 2. opponent: Erik Vilain Thomsen

Leder

Annik Myhre

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Lars-Cyril Blystads avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 5. jan. 2012 08:58 - Sist endret 3. jan. 2014 12:05