Disputas: Solveig Bruvoll

M.Sc. Solveig Bruvoll ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Representation, reconstruction and manipulation of surfaces”

 

Tid og sted for prøveforelesning

3. mai 2012 kl. 11.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor Carla Manni, Dipartimento di Matematica, Università di Roma “Tor Vergata”.
  • Associate Professor Kai Hormann, Faculty of Informatics, University of Lugano.
  • Professor Geir Dahl, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent:Carla Manni
  • 2. opponent: Kai Hormann

Leder

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Lena Korsnes

Published Apr. 17, 2012 11:21 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:21 PM