Disputas: Tuan-Vu Cao

M.Eng. Tuan-Vu Cao ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Frequency-based Delta-Sigma Modulator and BFSK Transmitter for Wireless Sensor Motes”

 

Tid og sted for prøveforelesning

24. januar 2012 kl. 10.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor Erik Bruun, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark.
  • Professor Trond Ytterdal, Department of Electronics and Telecommunications, Norwegian University of Science and Technology.
  • Professor Jim Tørresen, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Erik Bruun
  • 2. opponent: Trond Ytterdal

Leder

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Tuan-Vu Caos avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 10, 2012 1:47 PM - Last modified Mar. 15, 2013 2:51 PM