Disputas: Kristian Riktor Evensen

M.Sc. Kristian Riktor Evensen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Aggregating the Bandwidth of Multiple Network Interfaces to Increase the Performance of Networked Applications”

 

Tid og sted for prøveforelesning

27. januar 2012 kl. 11.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Kang Li, Department of Computer Science, University of Georgia.
  • Associate Professor David Ros, Département RSM GET, Telecom Bretagne.
  • Associate Professor Roman Vitenberg, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Kang Li
  • 2. opponent: David Ros

Leder

Morten Dæhlen

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Kristian Riktor Evensens avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 16, 2012 2:38 PM - Last modified Oct. 17, 2013 9:33 AM