Disputas: Geir Horn

Cand.Scient Geir Horn ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”An Interdiciplinary Approach to Optimisation in Parallel Computing”

 

Tid og sted for prøveforelesning

17. august 2012 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor José Angel Gregorio Monasterio, Computer Architecture Group, University of Cantabria.
  • Associate Professor Georgios I. Papadimitrou, Department of Informatics, Aristotle University.
  • Professor Pål Halvorsen, Department of Informatics, University of Oslo & Simula Research Laboratory.

Opponenter

  • 1. opponent: José Angel Gregorio Monasterio
  • 2. opponent:Georgios I. Papadimitrou

Leder

Arne Maus

 

For mer informasjon

Pressemelding.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 2. aug. 2012 09:27 - Sist endret 15. mars 2013 14:52