Disputas: Muhammad Zohaib Zafar Iqbal

M.Sc. Muhammad Zohaib Zafar Iqbal ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ” Environment Model-based System Testing of Real-Time Embedded Systems”

 

Tid og sted for prøveforelesning

18. september 2012 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Bedømmelseskomité

  • Professor Bruno Legeard, University of Franche-Comté + Smarttesting, France.
  • Professor Ina Schieferdecker, Technischen Universität Berlin and Fraunhofer, Germany.
  • Professor Martin Steffen, Department of Informatics, University of Oslo.

 

Opponenter

  • 1. opponent: Bruno Legeard
  • 2. opponent: Ina Schieferdecker

Leder

Arne Maus

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Sep. 4, 2012 10:56 AM - Last modified Jan. 25, 2016 11:31 AM