Disputas: André Massing

Dipl.-Math. André Massing ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Analysis and Implementation of Finite Element Methods on Overlapping and Fictitious Domains”

 

Tid og sted for prøveforelesning

18. juni 2012 kl. 11.15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Houston, School of Mathematical Sciences, University of Nottingham.
  • Professor Mohammad Asadzadeh, Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology.
  • Professor Xing Cai, Simula Research Laboratory / Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Paul Houston
  • 2. opponent: Mohammad Asadzadeh

Leder

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 5. juni 2012 09:12 - Sist endret 12. mars 2013 12:22