Disputas: Hoang-Vu Nguyen

M.Sc. Hoang-Vu Nguyen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Interconnection Technologies based on Metal-Coated Polymer Spheres"

 

 

Tid og sted for prøveforelesning

 12 desember 2012 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor James E. Morris, Department of Electrical & Computer Engineering, Portland State University,
  • Research fellow Laura Frisk,  Department of Electronics, Tampere University of Technology , Tampere, Finland
  • Professor Per A Øhlckers,  Fysisk Institutt, University of Oslo.
     

Opponenter

  • 1. opponent: James E. Morris
  • 2. opponent: Laura Frisk

Leder

Arne Maus

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 28, 2012 10:26 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:23 PM