Disputas: Aida Omerovic

Siv.Ing. Aida Omerovic ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”PREDIQT: A Method for Model-based Prediction of Impacts of Architectural Design Changes on System Quality”

 

Tid og sted for prøveforelesning

20. januar 2012 kl. 11.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor Maritta Heisel, Department of Computational and Cognitive Science, University of Duisburg-Essen.
  • Professor Wouter Joosen, Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven.
  • Associate Professor Ingrid Chieh Yu, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Maritta Heisel
  • 2. opponent: Wouter Joosen

Leder

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Aida Omerovics avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 6. jan. 2012 13:44 - Sist endret 12. mars 2013 12:23