Disputas: Fabrice Prieur

M.Sc. Fabrice Prieur ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Nonlinear propagation of ultrasonic signals. Theoretical studies and potential applications

 

Tid og sted for prøveforelesning

19. oktober 2012 kl. 11:15 i Seminarrom Caml (3438), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor Robin O. Cleveland, Institute of Biomedical Engineering, University of Oxford.
  • Professor emeritus Jens M. Hovem, Department of Electronics and Telecommunications, Norwegian University of Science and Technology.
  • Associate Professor Helge Balk, Physics Department, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Robin O. Cleveland
  • 2. opponent: Jens M. Hovem

Leder

Arne Maus

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 5. okt. 2012 09:22 - Sist endret 10. mai 2022 09:48