Disputas: Sabry Razick

M.Eng. Sabry Razick ved Bioteknologisenteret og Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Consolidation and analysis of protein interaction data”

 

Tid og sted for prøveforelesning

3. februar 2012 kl. 11.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Graham Kemp, Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology.
  • Associate Professor Chris Workman, Center for Biological Sequence Analysis, Technical University of Denmark.
  • Professor Eivind Hovig, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Graham Kemp
  • 2. opponent: Chris Workman

Leder

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Sabry Razicks avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Published Jan. 20, 2012 9:04 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:24 PM