Disputas: Shaukat Ali

M.Eng. Shaukat Ali ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Scalable Model-based Robustness Testing: Novel Methodologies and Industrial Application”

 

Tid og sted for prøveforelesning

20. januar 2012 kl. 10.00, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Bedømmelseskomité

  • Professor Robert B. France, Computer Science Department, Colorado State University.
  • Research Scientist Franck Fleury, SINTEF Information and Communication
  • Associate Professor Ragnhild Kobro Runde, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Robert B. France
  • 2. opponent: Frack Fleury

Leder

Annik Myhre

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Shaukat Alis avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 6. jan. 2012 14:19 - Sist endret 3. jan. 2014 12:34