Disputas: Andreas Svendsen

M.Sc. Andreas Svendsen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Analysis, Synthesis and Application of Variability on Domain-Specific Models”

 

Tid og sted for prøveforelesning

4. mai 2012 kl. 12.15, i Kristen Nyggards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Professor Bernhard Rumpe, Department of Computer Science, RWTH Aachen University.
  • Associate Professor Andrzej Wasowski, Software Develeopment Group, IT University of Copenhagen.
  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Bernhard Rumpe
  • 2. opponent: Andrzej Wasowski

Leder

Arne Maus

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Lena Korsnes

Published Apr. 25, 2012 8:15 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:25 PM