Disputas: Gisle Ytrestøl

M.Phil. Gisle Ytrestøl ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Transition-Based Parsing for Large-Scale Head-Driven Phrase Structure Grammars”

 

Tid og sted for prøveforelesning

16. august 2012 kl. 12.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B.

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Julia Hockenmaier, Department of Computer Science, University of Illinois at Ubana-Champaign.
  • Professor Lars Ahrenberg, Department of Computer Science, Linköping University.
  • Professor Stein Krogdahl, Department of Informatics, University of Oslo.

Opponenter

  • 1. opponent: Julia Hockenmaier
  • 2. opponent: Lars Ahrenberg

Leder

Morten Dæhlen

 

For mer informasjon

Pressemelding.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 2. aug. 2012 09:28 - Sist endret 16. okt. 2013 14:32