Disputas: Saeed Bikass

M.Sc. Saeed Bikass ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Shape Variation of Extruded Profiles due to Rapid Cooling

Tid og sted for prøveforelesning

 05. desember 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Dr. ing. Kai-Friedrich Karhausen, Hydro Aluminium, Bonn, Tyskland.
  • Professor Torgeir Welo, Department of Engineering Design and Materials, Norwegian University of Science and Technology
  • Associate Professor Glenn Terje Lines, Department of Informatics, University of Oslo

 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

 

  Veileder

  • Artem Pilipenko

  • Bjørn Andersson

  • Hans Petter Langtangen

  • Xiang Ma

     

For mer informasjon

Pressemelding

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 21. nov. 2013 09:20 - Sist endret 10. mai 2022 09:48