Disputas: Gang Li

M.Sc. Gang Li ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:" Physical model for charge accumulation and technology development for robust RF MEMS switches"

Tid og sted for prøveforelesning

19. april 2013 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Project manager Fabio Coccetti, NovaMEMS - LAAS CNRS - France     
  • Professor Tor Fjeldly, UniK, N-2027 Kjeller, Norway
  • Professor Yngvar Berg, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

  Veileder

  • Professor  Xuyuan Chen, Høgskolen i Vestfold

  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Pressemelding om Li's avhandling.

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Published Apr. 5, 2013 9:29 AM