Disputas: Tor Erland Gillberg

M.Sc. Tor Erland Gillberg ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Fast and accurate front propagation for simulation of geological folds

 

Tid og sted for prøveforelesning

 04. november 2013 kl. 10:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

  • Director Tijmen Jan Moser, Moser Geophysical Services , The Netherlands
  • Professor Ross T. Whitaker,  University of Utah, USA
  • Professor Anne H Schistad Solberg,  Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder:

  • Professor Are Magnus Bruaset
  • Professor Aslak Tveito
  • Dr.Christian Tarrou

 Leder av disputas

 Professor Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Oct. 21, 2013 12:37 PM - Last modified Oct. 22, 2013 10:01 AM