Disputas: Stein Kristiansen

M.Sc. Stein Kristiansen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"A Methodology to Model the Execution of Communication Software for Accurate Simulation of Distributed Systems

06. september 2013 kl. 11.15, i Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Bedømmelseskomité

  • Professor Reinhard German, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

  • Associate Professor Martin Karsten, University of Waterloo , Canada

  • Professor II Otto Anshus, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

 Dag Langmyhr

Veileder

  • Professor Thomas Plagemann , Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Vera Geobel,Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Published Aug. 23, 2013 9:19 AM - Last modified Sep. 2, 2013 2:20 PM