Disputas: Olav Skjelkvåle Ligaarden

M.Sc. Olav Skjelkvåle Ligaarden ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: A Framework for Analyzing and Monitoring the Impact of Dependencies on Quality

Tid og sted for prøveforelesning

 30. januar 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Javier Lopez, Computer Science Department, University of Malaga, Spain

  • Associate Professor Nils Kalstad Svendsen, NISlab, Gjøvik University College, Norway

  • Professor Margunn Aanestad, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

  Veileder

  • Ketil Stølen, SINTEF

  • Briger Møller-Pedersen, IFI, UiO

For mer informasjon

Pressemelding om Ligaarden's avhandling.

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Published Jan. 16, 2013 9:00 AM - Last modified Jan. 18, 2013 12:55 PM