Disputas: Morten Gunnar Bjørner Lindeberg

M.Sc. Morten Gunnar Bjørner Lindeberg ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Techniques and Tools for Cross-Layer Adaptation to Improve Application Performance with Focus on Video Transport in Sparse MANETs

Tid og sted for prøveforelesning

 04 november 2013 kl. 11.15,i Lille auditorium Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor David Hutchison, Lancaster University
  • Associate Professor Marilia Curado, University of Coimbra, Portugal
  • Professor Roman Vitenberg, Department of Informtics, University of Oslo

Veileder

  • Professor Vera Goebel
  • Professor Thomas Plagemann

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 21. okt. 2013 09:01 - Sist endret 10. mai 2022 09:48