Disputas: Hans Jonas Fossum Moen

Cand. scient. Hans Jonas Fossum Moen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Optimizing Software-Defined Radar and Radar Electronic Warfare Systems using Evolutionary Algorithms"

Tid og sted for prøveforelesning

15 november 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Senior Research Scientist Adrian Stoica,California Institute of Technology, USA
  • Director Evan James Hughes, White Horse Radar Limited, UK
  • Professor II Svein-Erik Hamran, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

  Veileder

  • Professor Jim Tørresen, Institutt for informaitkk

  • Dr.Trygve Sparr

For mer informasjon

Pressemelding

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 1. nov. 2013 11:28 - Sist endret 10. mai 2022 09:48