Disputas: Haakon Riiser

Cand. scient. Haakon Riiser ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Adaptive Bitrate Video Streaming over HTTP in Mobile Wireless Networks."

 

Tid og sted for prøveforelesning

 28. august 2013 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Hermann Hellwagner, Dept. of Information Technology, Klagenfurt University, Austria

  • Associate Professor Mohamed Hefeeda, Qatar computing research institute, Qatar foundation

  • Associate Professor Roman Vitenberg, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder:

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 14. aug. 2013 08:46 - Sist endret 10. mai 2022 09:48