Disputas: Kazi Shah Nawaz Ripon

M. Phil. Kazi Shah Nawaz Ripon ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

« Pareto–Optimality in Multi–Objective Optimization of Facility Layout Problems in Manufacturing Systems »

 

Tid og sted for prøveforelesning

11. februar 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

 • Professor A.E. Eiben, Department of Computer Science, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Professor Keith Downing, Department of Computer and Information Science, NTNU
 • Associate Professor Philipp Dominik Häfliger, Institutt for informatikk

  Leder av disputas

   Dag Langmyhr

    Veileder

  • Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Mats Erling Høvin, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Kyrre Harald Glette, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
    

  For mer informasjon

  Pressemelding om Ripon's avhandling.

   

  Kontakt

  Mozhdeh Sheibani Harat


   

   

   


   

 

Published Jan. 28, 2013 11:23 AM - Last modified Apr. 22, 2013 12:43 PM