Disputas: Sabita Maharjan

M.Eng. Sabita Maharjan ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Game Theoretic Approaches for Next Generation Networks

 

Tid og sted for prøveforelesning

 24. april 2013 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Danny Tsang, Hongkong University of Science and  Technology
  • Professor Hanna Bogucka, Poznan university of technology, Poland   
  • Professor Pål Halvorsen, Department of Informatics, University of Oslo

Veileder

 

  • Professor Stein Gjessing, institutt for informaikk. UIO
  • Assoc. Professor Yan Zhang, Simula Research laboratory

Leder av disputas

Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 10. apr. 2013 10:15 - Sist endret 10. mai 2022 09:48