Disputas: Øyvind Aardal

M.Sc. Øyvind Aardal ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:" Radar monitoring of heartbeats and respiration"

Tid og sted for prøveforelesning

  14. juni 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Enrico M. Staderini, University of Applied Sciences Western Switzerland
  • Professor Jens Hjelmstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet
  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen 

Veileder

  • Professor II  Svein-Erik Hamran, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

  • Professor Tor berger, Forsvarets forskningsinstitutt

  • Professor Tor Sverre Lande, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 31. mai 2013 08:41 - Sist endret 10. mai 2022 09:48