Disputas: Ali Shariq Imran

M.Sc. Ali Shariq Imran ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Media content analysis for creation and annotation of video learning objects" 

Tid og sted for prøveforelesning

  18. juni 2013 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Udo Bleimann, Chairman of the advisory board - aiDa institute, Darmstadt University, Germany
  • Professor Pirkko Oittinen, Aalto University, Finland.
  • Professor Anne Schistad Solberg, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

Veileder

  • Associate Professor Faouzi Alaya Cheikh, Høgskolen i Gjøvik

  • Professor Fritz Albregtsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Published June 4, 2013 9:09 AM - Last modified June 4, 2013 10:42 AM