Disputas: Jelena Mirkovic

M.Sc. Jelena Mirkovic ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Usability, Security, and Mobility for Mobile Devices in Healthcare Information Systems.

Tid og sted for prøveforelesning

15 april  2013 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Lill Kristiansen, Department of Telematics, Norwegian University of Science and Technology

  • Research Professor Pekka Ruotsalainen, National Institute for Health and Welfare, Helsinki

  • Professor Audun Jøsang, Department of Informatics, University of Oslo.

Leder av disputas

Fritz Albregtsen

  Veileder

  • Førsteamanuensis Haakon Bryhni Institutt for informatikk

  • Professor II Cornelia Ruland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

  • Professor Sandor Seres

Pressemelding om Mirkovic's avhandling.

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 2. apr. 2013 11:33 - Sist endret 10. mai 2022 09:48