Disputas: Kristian Nymoen

M.Phil. Kristian Nymoen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Methods and Technologies for Analysing Links Between Musical Sound and Body Motion

Tid og sted for prøveforelesning

 25. januar 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Petri Toiviainen, Department of Music, University of Jyväskylä, Finland
  • Professor Sylvie Gibet, VALORIA-IRISA lab., Campus de Tohannic, France
  • Associate Professor Jo Herstad, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

  Veileder

  • Jim Tørresen
  • Rolf Inge Godøy
  • Alexander Refsum Jensenius
  • Mats Erling Høvin

For mer informasjon

Pressemelding om Nymoen's avhandling.

 

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Published Jan. 11, 2013 8:52 AM - Last modified Jan. 11, 2013 12:18 PM