Disputas: Heidi Elisabeth Iuell DAHL

Cand. Scient. Heidi Elisabeth Iuell DAHL ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Improved blends between primitive surfaces

Tid og sted for prøveforelesning

 23. oktober 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

Dr. Bernard Mourrain, Inria Sophia Antipolis, France

Dr. Malcolm Sabin, Numerical Geometry Ltd, UK

Professor Michael S. Floater, Department of Mathematics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

Veileder

Tor Dokken

Rimvydas Krasauskas

Knut Mørken

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 7. okt. 2014 09:16 - Sist endret 14. okt. 2014 09:59