Disputas: Caroline Abdul Ngoma

Msc.Caroline Abdul Ngoma ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Approaches for Improving the Quality and Accessibility of Maternal and Child Health Data from Rural Communities: Action-Case Studies from Tanzania.

Tid og sted for prøveforelesning

 20. november 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Pernille Scholdan Bertelsen, Department of Development and Planning, Aalborg University, Denmark
  • Consultant Anja Mursu, Salivirta Ltd, Finland
  • Professor Bendik Bygstad, Department of informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Kristin Braa

Veileder

Professor Jens Kaasbøll, Ifi, UiO

Faraja T. Igira

Professor Margunn Aanestad, Ifi, UIO

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 6. nov. 2014 09:31 - Sist endret 6. nov. 2014 09:31