Disputas: Ka I Pun

M.Sc. Ka I Pun ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Behavioural Static Analysis for Deadlock Detection

Tid og sted for prøveforelesning

 26. juni  2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor  Marieke Huisman, University of Twente, Faculty EEMCS, The Netherlands
  • Associate Professor  Thomas Noll, RWTH Aachen, Lehrstuhl fuer Informatik 2, Germany
  • Associate Professor Martin Giese, Department of Informatics, UIO

 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Professor Martin Steffen
  • Professor Einar Broch Johnsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 13. juni 2014 10:19