Disputas: Martin Lilleeng Sætra

M.Sc. Martin Lilleeng Sætra ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Shallow Water Simulations on Graphics Hardware

Tid og sted for prøveforelesning

 27. juni  2014 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor David E. Keyes, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia
  • Assistant Professor Edie Miglio, MOX, Dept. of Mathematics Politecnico di Milano, Milano, Italy
  • Professor Xing Cai , Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Christopher Dyken
  • Knut-Andreas Lie
  • Eigil Samset

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 13. juni 2014 10:47