Disputas: Magnus Skjegstad

M.Sc. Magnus Skjegstad ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Towards Robust and Delay-Tolerant SOA with Web services in Highly Dynamic MANETs

Tid og sted for prøveforelesning

 09. juli 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Susana Sargento, IT – Aveiro, Instituto de Telecomunica~Oes, Campus Universitario Santiago
  • Professor Seif Haridi, School of lnfonnation and Communication Technology, Sweden
  • Professor  Pål Halvorsen, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Fritz Albregtsen

Veileder

  • Torleiv Maseng
  • Øivind Kure
  • Frank T. Johnsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 26. juni 2014 10:21 - Sist endret 1. juli 2014 10:45