Disputas: Silvia Lizeth Tapia Tarifa

M.Sc. Silvia Lizeth Tapia Tarifa ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Executable Modeling of Deployment Decisions for Resource-Aware Distributed Applications

Tid og sted for prøveforelesning

 07. mai 2014 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Peter Gorm Larsen, Århus University, Dept. of Engineering
  • Senior lecturer Luigia Petre,  Department of Information Technologies, Åbo Akademi University
  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, UIO

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

Veileder

  • Professor Einar Broch Johnsen
  • Professor Martin Steffen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 22, 2014 2:51 PM - Last modified Apr. 24, 2014 9:59 AM