Disputas: Alexander Wold

M.Sc. Alexander Wold ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Module Placement using Constraint Programming in Reconfigurable System

Tid og sted for prøveforelesning

 26. September 2014 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Peter Athanas, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA
  • Professor Michael Hübner, Ruhr- Universitat, Bochum, Germany
  • Professor Emeritus Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

Professor Jim Tørresen

Professor Tor Skeie

Dr. Ing. Dirk Koch

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 12. sep. 2014 09:00 - Sist endret 15. nov. 2021 11:08