Disputas: Peter Balint Zanaty

M.Sc. Peter Balint Zanaty ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Application of Generalized Expo-Rational B-splines in Computer Aided Design and Analysis

Tid og sted for prøveforelesning

 16. mai 2014 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Emeritus Paul Sablonniere,  Rennes University
  • Professor Carla Manni, University of Roma

  • Professor Emeritus Tom Lyche , Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Kristin Braa

Veileder

Professor Lubomir T. Dechevsky, Narvik University College

Professor Knut Mørken, University of Oslo, Department of Mathematics

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 2. mai 2014 11:52 - Sist endret 7. mai 2014 12:39