Disputas: Muhammad Fadlisyah

M.Sc. Muhammad Fadlisyah ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: A Rewriting-Logic-Based Approach for the Formal Modeling and Analysis of Interacting Hybrid Systems

Tid og sted for prøveforelesning

 8. September 2014 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Post.doc Ralf Sasse, ETH Zürich
  • Professor Jürgen Giesl, RWTH Aachen University
  • Associate Professor Erik Velldal, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

Veileder

Professor Peter Olveczky, , Ifi, UiO

Professor Olaf Owe, Ifi, UiO

Professor Erika Abraham, Aachen University

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 25. aug. 2014 14:06