Disputas: Rahul Prasanna Kumar

M.Sc. Rahul Prasanna Kumar ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Fast blood vessel segmentation for surgical and interventional planning and navigation

Tid og sted for prøveforelesning

 1. desember 2014 kl. 10.15 i Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Bedømmelseskomité

  • Professor Stefan Weber, Director of the ARTORG Center for Biomedical Engineering Research at the University of Bern
  • Dr.Med. Moh'd Abu Hilal, Surgeon and Honorary Senior Lecturer at Southampton University Hospitals NHS Trust
  • Professor Sverre Holm, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  1. Ole Jakob Elle; The Intervention Centre, Oslo University Hospital
  2. Fritz Albregtsen; Department of Informatics, University of Oslo
  3. Bjørn Edwin; The Intervention Centre, Oslo University Hospital
  4. Martin Reimers; Department of Mathematics, University of Oslo
  5. Thomas Langø; Medical Technology, SINTEF

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 17, 2014 9:45 AM - Last modified Nov. 17, 2014 10:06 AM