Disputas: Karen-Helene Støverud

Cand.Scient. Karen-Helene Støverud ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Relation between the Chiari I malformation and syringomyelia from a mechanical perspective

 

Tid og sted for prøveforelesning

 05. juni 2014 kl. 10:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

Professor Yannis Ventikos, Department of Mechanical Engineering,  University College London, UK

Research Scientist Klas Pettersen,  NCMM Erlend Nagelhus Group (Glia-vascular Imaging), University of Oslo

Associate Professor Glenn Terje Lines, Department of informatics, University of Oslo

 

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

 

Veileder:

  • Kent-Andre Mardal, Institutt for informatikk UiO/Simula Research Laboratory
  • Hans-Pettter Langtangen, Institutt for informatikk, UiO/Simula Research Laboratory
  • Victor Haughton, Simula Research Laboratory
  • Mikael Mortensen, Simula Research Laboratory

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 21. mai 2014 09:29 - Sist endret 21. mai 2014 10:12