Disputas: Terje Aksel Sanner

M.Sc. Terje Aksel Sanner ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Grafting Information Infrastructure: Mobile Phone‐based Health Information System Implementations in India and Malawi

Tid og sted for prøveforelesning

 27. april 2015 kl. 11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Bo Dahlbom, IT-universitetet i Göteborg
  • Proffesor Volkmar Pipek, University of Siegen
  • Professor Eric Monteiro, Department of informatics, University of Oslo

Veileder:

  • Kristin Braa, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Petter Nielsen, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

 

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 13. apr. 2015 09:00 - Sist endret 13. apr. 2015 09:00