Disputas: Malihe Zarre Dooghabadi

M.Sc. Malihe Zarre Dooghabadi ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

IR-UWB Transmitter for Ranging Application and IR-UWB MIMO Radar-Based Imaging Array

Tid og sted for prøveforelesning

23. mars 2015 kl. 09:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • RF designer Olive Murphy, Analog Devices, Ireland
  • System Architect Per Torstein Røine, Texas Instruments, Norge
  • Førsteamuniensis Kyrre Glette, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder:

  • Professor Tor Sverre Lande, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Dag T. Wisland, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Svein-Erik Hamran, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Mar. 9, 2015 9:58 AM - Last modified Mar. 19, 2015 1:04 PM