Disputas: Lena Hylving

M.Sc. Lena Hylving ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Digitalization Dynamics – User Interface Innovation in an Automotive Setting

Tid og sted for prøveforelesning

 18. juni 2015 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Tina Blegind Jensen, Department of IT Management, Copenhagen Business School
  • Professor Pernille Kræmmergaard, Department of Political Science, Aalborg University
  • Postdoctoral Fellow Polyxeni Vasilakopoulou, Department of Informatics, University of Oslo

Veileder:

  • Ola Henfridsson, The University of Warwick, UK
  • Ole Hanseth, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

 

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published June 4, 2015 9:23 AM - Last modified June 4, 2015 9:33 AM