Disputas: Angelina Ivanova

M.Sc. Angelina Ivanova ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Bilexical Dependencies as an intermedium for data-driven and HPSG-based parsing

Tid og sted for prøveforelesning

 4. desember 2015 kl. 11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Joakim Nivre, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University, Sweden
  • Lecturer Jennifer Foster, School of Computing, Dublin City University, Ireland
  • Associate Professor Martin Giese, Department of informatics, University of Oslo

Veileder:

  • Lilja Øvrelid, Department of informatics, University of Oslo
  • Stephan Oepen, Department of informatics, University of Oslo

 

Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 20, 2015 9:36 AM